KR-305

側向斷面加大的上管,增加與中管的搭接面積、且下管與五通的搭接面積也跟著加上,提昇前三角剛性,增加騎乘舒適感。

 


Optional colors


座桿尺寸 Ø 31.6mm
中管尺寸 Ø 34.9mm
重量 : 1450g(PAINITNG.SIZE : SML,FRAME ONLY)
SIZE ET AT ST HT BD RC SA HA FL FO
44cm 510.4 494.5 440 110 67.5 405 74.5 72 368 45
XSM 520 507.8 470 110 67.5 405 75 71.5 368 45
SML 535 524.4 500 120 67.5 405 74.5 72 368 45
MED 550 536.7 530 150 67.5 405 73.5 72.5 368 45
LRG 570 555.2 560 180 67.5 405 73 72.75 368 45
XLG 595 580.1 590 210 67.5 405 73 72.75 368 45