KR-305

側向斷面加大的上管,增加與中管的搭接面積、且下管與五通的搭接面積也跟著加上,提昇前三角剛性,增加騎乘舒適感。

 


Optional colors

座管尺寸 Ø 31.6mm
中管尺寸 Ø 34.9m
SIZE ET AT ST HT BD RC SA HA FL FO
44 CM 510.4 494.5 440 100 67.5 405 74.3° 72.0° 368 45
XSM 520 507.8 470 100 67.5 405 75.0° 71.5° 368 45
SML 535 524.4 500 110 67.5 405 74.5° 72.0° 368 45
MED 550 536.7 530 140 67.5 405 73.5° 72.5° 368 45
LRG 570 555.2 560 170 67.5 405 73.0° 72.75° 368 45
XLG 595 580.1 590 200 67.5 405 73.0° 72.75° 368 45