KM-210L

專屬於女性騎者而設計的車款,它不是簡單地選用男生的車款而套上女生的塗裝,軸距短,女生專屬的車架幾何角度, 女生專屬的塗裝設計。

 


Optional colors

座管尺寸 Ø 27.2mm
中管尺寸 Ø 31.8mm
重量: 1520g (38cm
SIZE(CM) ET AT ST HT BD RC SA HA FL FO
35 520 509 350 100 40 425 73.5° 70.5° 450 40
38 540 522.5 380 100 40 425 73.5° 70.5° 450 40
43 550 529.9 430 130 40 425 73.5° 70.5° 450 40
48 570 548.1 480 160 40 425 73.5° 70.5° 450 40